MADEN KANUNLARI    
         
YAYIM TARİHİ

SAYI

KONU

PDF

WORD

18.02.2015


6592

Maden Kanunu Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

15.06.1985


3213

Maden Kanunu

 

 

11.03.1954

6309

Maden Kanunu

 

 

28.02.1906Maden Nizamnamesi

 

 

06.06.1901Taş Ocakları Nizamnamesi

 

 

01.01.1858Arazi Kanunu


 

 

         
         
İLGİLİ KANUNLAR    
         
YAYIM TARİHİ

SAYI

KONU

PDF

WORD

16.12.1960

167

Yer Altı Suları Hakkında Kanun

 

 

18.12.1981

2565

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

 

 

12.03.1982

2634

Turizmi Teşvik Kanunu

 

 

26.01.1939

3573

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun


 

 

12.04.2000

4562


Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

 

 

24.07.2003

4957

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

 

15.01.2004

5070

Elektronik İmza Kanunu

 

 

27.05.2004

5178

Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

 

10.07.2004

5216

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 

 

14.07.2004

5226

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması03.07.2005

5393

Belediye Kanunu


 

 

30.03.2005

5326

Kabahatler Kanunu

 

 

03.06.2007

5686

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu