MADEN KANUNLARI    
         
YAYIM TARİHİ

SAYI

KONU

PDF

WORD
I(a)I(b) İntibak Genelgesi


 

 

06.11.2010


27751


Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği


 

 

03.02.2005


25716

I(a) Grubu Madenleri ile İlgili uygulama Yönetmeliği

 

 

21.06.2005


25852

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

 

 

         
         
İLGİLİ KANUNLAR    
         
YAYIM TARİHİ

SAYI

KONU

PDF

WORD

21.09.2005

25943


Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama,Tescil,Denetim ve Belgelendirme

 

 

21.02.2004


25380

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

 

13.04.2007


26492


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin


 

 

18.03.2004


25406

Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 

 

11.12.2007

26727

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 

 

14.12.2007


26730


Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandirilmasi Yönetmeliği

 

 

08.12.2007

26724

Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği

 

 

22.03.2007

26470


Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler HakkındaYönetmelik

 

 

25.06.2009

27269


Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair


 

 

30.05.2014

27269


Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği Değişiklik